Japanese American Issei Pioneer Museum
In Honor of the Struggle and Sacrifice of First Generation Japanese in America

Museum Information

Collection

Books

Newspapers

Photographs

Objects

Documents

Stories

Issei Stories

Post-War Immigrant Stories

Other Stories

Audio Library

Audio Recordings in Japanese

Collection - Books

0001 - Mezameyo Nipponjin
0002 - Beikoku Hainichi Jissou
0003 - Nihonjin Hairu Bekarazu
0004 - Watashi no Omoide
0005 - Taisho no Seinen to Teikoku no Zento
0006 - Beikoku Iminho Kowa
0007 - Zaibei Nihonjin Shikan
0008 - Gakusei Nichibei Kaidan
0009 - Nippon Beifu Kyokai Yoran
0010 - Nippon Ryugaku no Jissai
0011 - Kariforunia no Shikon
0012 - Readings in Pacific Northwest History
0013 - Manshu ni Okeru Nippon no Chii
0014 - Funto Rokuju Nen
0017 - Nihon ni Kaettekara Naniwo Suru
0019 - Tessaku Seikatsu
0020 - Jenny Kimura
0021 - Dainisei Shuyo Tokuhon
0022 - Amerika Nisei
0023 - Nani wo Motomete
0024 - Kashu no Nipponjin
0025 - Zaibei Nihonjin Shi
0026 - Iminchi Aiwa
0027 - Funto no Daiissen
0028 - Beikoku Monogatari
0029 - Beikoku Iminho Kowa
0030 - Beikoku ni Sumu Nihonjin no Sakebi
0031 - Hokubei Kaikyo Enkakushi
0032 - Senjika no Nikkeijin to Beikoku no Jitsujo
0033 - NRA no Beikoku
0034 - Kookansen
0035 - Beikoku no Taiheiyo Senbi
0036 - Sekai wo Seifuku Sen
0037 - Amerika wa Nihon to Tatakawazu
0038 - Fukkatsu
0039 - Taiheiyo Jidai to Beikoku
0040 - Nihon wa Makenai
0041 - Nichibei wa Senso
0042 - Norowaretaru Nihon
0043 - Taiheiyo no Higan
0044 - Beikoku Nihonjin 100 Nen shi
0046 - Zaibei Miyagi Kenjinshi
0047 - Kaikyo Sanjunen
0048 - Fukko Senjo ni Odoru Kikan Doho
0049 - Meishi Kokancho
0050 - Beikoku no Yashin
0051 - Nichiebei no Genjo to Teikoku no Shorai
0052 - Taiheiyo Jidai to Beikoku
0053 - Shiyatoru Nihonjin Kirisuto Kyokai
0054 - Funto no Daiissen
0055 - Chusei Tooroku
0056 - Zaibei Doho no Mitaru Beikoku to Beikokujin
0058 - Hanboku Zenshu
0059 - Kokoku ni Kaettekara
0060 - Kicho Seiko no Yooi
0061 - Nannosono Juuman En
0063 - Oobei Tairiku Yuuki
0064 - Taibei Kokusaku Ronshu
0065 - Marvels of 1924
0066 - Senso ka Heiwa ka
0067 - Beikoku no Kenkyu
0068 - Beikoku Kokuminsei no Kenkyu
0069 - Nagai Ryutaro Enzetsushu
0070 - Taiheiyo wo Chushin ni
0071 - Nippon kara Nippon e
0072 - Nippon to Tatakawan ka
0073 - Judai naru Kekka
0074 - Gunbi Seigen to Nichibei Kankei
0075 - Takashima Beiho
0076 - Nihon no Tenno
0077 - Genka no Shomondai Zehi Taiko Netsuben Shu
0078 - Zaibei 60 Nen no Kaiso
0079 - Taiheiyo no Higan
0080 - Nani wo Motomete
0081 - Sarinasu no Tsuchi
0082 - Hyojun Nihongo Tokuhon
0085 - Hyojun Nihongo Tokuhon
0086 - Spoken Japanese - War Department Education Manual
0091 - Nihon no Seiji - U.S. Army Language Textbook
0093 - Ran no Hana - Poetic Reflections of the Tule Lake Internment Camp 1944
0094 - Ayumi no Ato
0095 - Ayumi no Ato
0096 - Ayumi no Ato
0097 - Ayumi no Ato
0098 - Minami Kashu Nihonjin 70 Nen shi
0099 - Laws of the United States - 1926
0100 - Zaibei Niihonjin Sangyo Soran
0101 - Nihon Kurabu Kiyaku
0102 - Jitsuryoku Kaisetsu Kaku
0103 - Kurabu Kaikeibo
0104 - Zaibei Nihonjin Kan
0105 - Bankoku Hakurankai Kinen Jushoroku
0106 - Hoshuku Kinen Jushoroku
0107 - Zenbei Nikkeijin Jushoroku
0108 - Rafu Nenkan - Year Book and Directory 1938 - 39
0109 - Hokubei Nenkan - The North American Times - 1936 Year Book
0110 - Hokubei Mainichi Nenkan - 1950 Year Book
0112 - Hokubei Bukkyodan Kyosei Ichiran
0113 - Kumamoto Kenjinkai Meibo
0114 - Ohmi Club Kaiin Meibo - Seattle Ohmi Club 1960 Member List
0115 - Okayama Kenjinkai Jushoroku
0118 - Beikoku Dainisei Shashincho
0119 - Minidoka Interlude - September 1942 - October 1943
0122 - Our Islands and Their People
0201 - Yokyoku Sumiidaigawa - Printed in Poston Arizona
0203 - Kiyuu - Go Book Mimeograph Print in Relocation Center 1944
0205 - Tule Lake Kanze-ryu Kinenshi
0321 - Posuton Bungei - Poston Poetry Club 1945
0333 - Tokyo - Fall of 1945
0334 - Japan Today
0335 - Emperor
0336 - Living Hiroshima
0337 - Citizenship Text Book
0340 - A Tule Lake Interlude - First Anniversary - May 27, 1942 - 1943
0401 - Nihongo Tokuhon Vol.6 - Japanese School Textbook
0403 - Shuushinsho Vol.4
0404 - Shushinsho Sanko
0405 - Haisho Tenten
0406 - Eiyaku Kokugo Tokuhon - Japanese Reader
0407 - Hinichi Sensen wo Toppa Shite
0408 - Hotels in Japan
0409 - Jiyu Nippon wo Asaru
0521 - Gunkan Yamato
0522 - Inochi no Kawa
0523 - Otogi Soshi
0524 - Riku no Jingyu
0525 - Tekkamen
0526 - Kacho
0527 - Shamisen Yakuza
0528 - Kyodai Koshinkyoku
0529 - Mitsurin no Oja
0578 - Kooa Seikatsu Kyohon
0580 - 4-H Club Activities in Japan
0581 - Federal Textbook on Citizenship - Books 2 & 3
0583 - History of the War in Front Pages
0584 - Hokubei Shakai Undoushi
0585 - Nihonbi no Saiken
0586 - Kakyo Shinkyo
0591 - Yokyoku Shuyosho - Library Book from Relocation Center
0592 - Chochu Saijiki - Library Book from Relocation Center
0593 - Geijutsu to Genjitsu - Library Book from Relocation Center
0594 - Soseki Zenshu - Library Book from Relocation Center
1000 - United States Japan Expedition by Com. M.C. Perry

 

Notes

This list does not represent the museum's collection in it's entirety.

Japanese American Issei Pioneer Museum - isseipioneermuseum.com - 2010